INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W PIONIE OCHRONY:

Oczekujemy umiejętności pracy w zespole, kreatywności, otwartości na zmiany oraz zachowania neutralności politycznej i religijnej.

Przyjęcia do B.A. są realizowane w miarę potrzeb, mają ograniczony zakres i dotyczą kandydatów o specjalistycznych kwalifikacjach.

B.A. zastrzega sobie prawo nie odpowiadania na oferty nie spełniające
wymogów i oczekiwań.

Służbę w B.A.  może pełnić osoba posiadająca:

- posiadająca licencję pracownika ochrony I i II stopnia lub detektywa,
- nieposzlakowaną opinię;
- co najmniej średnie wykształcenie;
- zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej;
oraz niekarana za popełnienie przestępstwa, korzystająca z pełni praw publicznych i gotowa do podporządkowania się dyscyplinie służbowej.

Osoba zainteresowana przyjęciem do służby, spełniająca wyżej wymienione warunki, składa komplet dokumentów drogą pocztową na adres:

Kalisz 62-800 ul. Częstochowska 25  lub e-mailem kadry@blackangel.com.pl

 

 

organizacja

filozofia

szkolenia

praca

oferta

kontakt

 
 

 

AKTUALNIE POSZUKUJEMY:

do pracy w komórkach organizacyjnych: A 3, K 1,  K2,

Pracowników ochrony fizycznej osób i mienia z licencją II stopnia z biegłą znajomością języków:

Angielskiego   

Niemieckiego

Francuskiego

Hiszpańskiego

Włoskiego

Specjalistów ds. klientów kluczowych z biegłą znajomością języków: 

Angielskiego

Niemieckiego

Francuskiego

Hiszpańskiego

Włoskiego

Na terenie kraju i Europy